Басқару органдары

Жоғарғы орган – Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысы.
Алқалы басқару органы - Ассоциация кеңесі.

Ассоциация президенті

Исин Нұрлан Құрманғалиұлы

Вице-президенті

Нүпбаев Құдайберлі Тайтөлеуұлы